Sprężarka tłokowa

Sprężarka tłokowa jest najstarszą i najczęściej spotykana sprężarka. Dostępna jest w wersji jedno – lub dwustopniowej, ze smarowaniem olejowym lub bezolejowa z różną liczbą cylindrów w różnych układach. Jedyny wyjątek stanowią naprawdę małe sprężarki z cylindrami pionowymi gdzie układ V jest najczęściej spotykany.

Zasada sprężania jednostopniowego

Zwiększanie ciśnienia gazu następuje tu wskutek ruchu posuwistego tłoka w cylindrze. Należy zatem do grupy sprężarek objętościowych. Działanie spreżarki tłokowej jest niemal identyczne jak pompy tłokowej.

Zasada działania dwustopniowego

W przypadku działania dwustopniowego największe korzyści przynosi stosowanie dużych sprężarek z ustawionym pionowo cylindrem niskiego ciśnienia i ustawionym poziomo cylindrem wysokiego ciśnienia i z tego powodu jest to najczęściej spotykane rozwiązanie. Sprężarki smarowane olejem pracują normalnie przy smarowaniu rozpryskowym lub smarowaniu ciśnieniowym. Większość sprężarek ma zawory samoczynne. Zawory takie otwierają się i zamykają na skutek różnicy ciśnień po odpowiednich stronach krążka zaworu.

Bezolejowe sprężarki tłokowe

Bezolejowe sprężarki tłokowe mają pierścienie wykonane z policzterofluoroetylenu (PTFE) lub pierścienie węglowe. W rozwiązaniu alternatywnym ścianki tłoka i cylindrów wyposażone są w kanaliki tak jak w przypadku sprężarek labiryntowych. Większe sprężarki wyposażone są w głowice i uszczelki na sworzniach tłokowych, wentylowaną komorę pośrednią zapobiegająca przedostawaniu się oleju ze skrzyni korbowej do komory sprężania. Małe sprężarki często mają skrzynię korbową z łożyskami uszczelnionymi na cały okres eksploatacji.

Kliknij i napisz do nas. Dobierzemy odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.