Uzdatnianie sprężonego powietrza

Osuszacze

Osuszacze chłodnicze

Zadaniem osuszaczy chłodniczych jest usunięcie ze sprężonego powietrza zawartej w nim wody i pary wodnej, które mają niszczący, korozyjny wpływ na instalacje oraz narzędzia pneumatyczne.

Zastosowanie osuszonego sprężonego powietrza pozwala zarówno zminimalizować ryzyko korozji narzędzi, siłowników, maszyn pneumatycznych, zbiorników powietrza, rurociągów, lecz także pozwala uniknąć uszkodzenia produktu końcowego np. powłoki lakierniczej.

Osuszacze adsorpcyjne zimnoregenerowane

Osuszacze adsorpcyjne wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie instalacje sprężonego powietrza narażone są na zamarzanie lub tam, gdzie w krytycznych aplikacjach wymagane jest zastosowanie bardzo suchego powietrza.

Zapewniają sprężone powietrze o najwyższej jakości - pozbawione wilgoci, cząstek stałych i oleju.

Zbudowane są z dwóch kolumn pracujących naprzemiennie, w określonych odstępach czasu (dzięki temu możliwa jest ciągła praca osuszacza). Zachodzi w nich jednocześnie - w pierwszym kolumnie faza adsorpcji (pochłanianie wilgoci ze sprężonego powietrza), a w drugiej faza regeneracji (osuszanie adsorbentu).

W osuszaczach adsorpcyjnych zimno regenerowanych do regeneracji środka adsorpcyjnego wykorzystywane jest wcześniej osuszone sprężone powietrze w ilości ok 15% nominalnego przepływu.

Osuszacze adsorpcyjne gorącoregenerowane

W osuszaczach adsorpcyjnych SGR regeneracja złoża następuje poprzez przedmuch ogrzanym powietrzem pobieranym z otoczenia.

Zastosowanie dmuchawy wraz z nagrzewnicą powietrza pozwala na eliminację strat sprężonego powietrza, które w ilości zaledwie 3% zostaje wykorzystane do regeneracji adsorbentu.

We wszystkich osuszaczach regenerowanych na gorąco sterowanie mikroprocesorowe optymalizuje proces osuszania i zapewnia wysoką wydajność energetyczną regulując pracę osuszacza w zależności od pomiaru wartości ciśnieniowego punktu rosy na wylocie sprężonego powietrza z osuszacza. Dzięki temu następuje zniwelowanie strat osuszonego powietrza, a cały cykl adsorpcji zostaje dostosowany do zmieniających się warunków pracy.

Osuszacze medyczne

Osuszacze MEDIPAC oparte na urządzeniach adsorpcyjnych służą zapewnianiu czystego i suchego sprężonego powietrza zgodnie z odpowiednimi standardami oraz wymogami z punktu widzenia medycznego.

Medipac Standard (ST)

 • adsorbent w wymiennych wkładach,
 • zwarta budowa i małe wymiary
 • wskaźnik wymiany elementów eksploatacyjnych, informujący o optymalnym momencie wymiany elementów filtracyjnych i wkładów osuszacza, zapewniający tym samym bezpieczeństwo pracy urządzenia,
 • zintegrowany blok sterujący, gwarantujący wygodną obsługę techniczną.

Medipac Superplus (SP)

 • sterownik osuszacza umożliwia sterowanie w zależności od obciążenia-cykl pracy automatycznie dostosowuje się do obciążenia wilgocią na wlocie, co wpływa na oszczędność zregenerowanego powietrza i redukcję kosztów eksploatacji,
 • możliwość pracy przerywanej – zapewniona oszczędność sprężonego powietrza,
 • system samodiagnozujący się – pełna kontrola czujnikami parametrów przepływu regenerowanego powietrza

Filtry

Filtry powietrza do 16 bar

Filtry sprężonego powietrza służą do uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów poprzez usuwanie z nich cząstek stałych i oleju.Stanowią one niezbędne ogniwo układu przygotowania sprężonego powietrza, którego zadaniem jest zwiększenie trwałości i wydłużenie żywotności eksploatacyjnej elementów pneumatyki, sterujących i wykonawczych. W zależności od zastosowanego wkładu filtracyjnego, o określonej dokładności oczyszczania, uzyskana zostaje pożądana klasa czystości sprężonego powietrza, odpowiednia dla poszczególnych zastosowań przemysłowych.

filtry powietrza do 40 bar

Filtry sprężonego powietrza HP służą do uzdatniania powietrza i innych gazów sprężonych do max ciśnienia 40 bar poprzez usuwanie z nich cząstek stałych i oleju. W zależności od wymaganej klasy czystości sprężonego powietrza, filtry HP (z wkładami koalescencyjnymi MF lub SMF oraz wkładem z węglem aktywnym AK) mogą być zamontowane w różnych konfiguracjach zapewniając pożądaną zawartość oleju i cząstek stałych w sprężonym powietrzu.

Filtry sterylne

Filtry sterylne P-SRF zostały opracowane do skutecznego usuwania zanieczyszczeń bakteryjnych i wirusów zawartych w sprężonym powietrzu i w powietrzu procesowym. Zapewniają stopień retencji na poziomie > 99,99998% odniesiony do 0.2 μm.

Wysokiej jakości wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą stabilność mechaniczną, obojętność chemiczną i odporność na temperaturę aż do 200°C. Filtry przystosowane są do ponad 100 możliwych cykli sterylizacji w określonych warunkach (parą i w autoklawie).

Zastosowanie filtrow sterylnych:

 • przemysł spożywczy i produkcji napojow,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • ochrona zdrowia i biotechnologia,
 • pakowanie aseptyczne,
 • przemysł chemiczny.

Separatory

separatory cyklonowe

Separator cyklonowy jest idealnym wstępnym urządzeniem uzdatniania, którego zadaniem jest odprowadzenie ze sprężonego powietrza kondensatu wodno-olejowego, w celu odciążenia dalszych stopni osuszania. W wyniku silnego zawirowania sprężonego powietrza następuje wykroplenie kondensatu, który odrzucony na ścianki separatora, spływa na dno zbiornika, skąd odprowadzany zostaje na zewnątrz za pomocą zaworu odwadniającego. Specjalna konstrukcja separatora, w tym zastosowanie przegrody nad dnem zbiornika uniemożliwia ponowne porwanie kondensatu poprzez wznoszący się centralnie strumień sprężonego powietrza. Dla zapewnienia automatycznej prawidłowej pracy separatora należy wyposażyć go w mechaniczny lub elektroniczny dren skroplin.

seperator woda-olej

UFS SP to separatory wody i oleju służące do uzdatniania kondensatu pochodzącego ze sprężonego powietrza.

Zadaniem separatorów oleju z wody jest rozdzielenie kondensatu na dwie frakcje: wodną i olejową. Doprowadzony pod ciśnieniem kondensat wodno-olejowy jest rozprężany w specjalnej komorze, a następnie spływa do zbiornika głównego, gdzie następuje wytrącenie oleju na powierzchni wody i odprowadzenie do zewnętrznego kanistra. Pozostała woda z kondensatu jest oczyszczona w złożu z węglem aktywnym i może być odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji.

Spusty kondensatu

spust kondensatu

Spusty kondensatu przeznaczone są do odprowadzenia skroplin z elementów układu sprężonego powietrza. Instalowane są pod zbiornikiem ciśnieniowym, filtrem, osuszaczem, separatorem cyklonowym lub podobnym elementem układu znajdującego się pod ciśnieniem.